Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Index

Index Inscriptionum Latinarum Soræ

Fortegnelse over latinske indskrifter i Sorø

De med * mærkede er indskrifter, der ikke længere findes, men som tidligere er blevet registreret og dokumenteret. 

Klosterkirken:

Gravsten:

CILS *1: Gravsten for Jonas, tjener og pilgrim. Datering ca. 1300. (Løffler Tillæg 1). Placering (tidligere): Søndre korsfløj – findes ikke mere.

CILS 2: Gravsten for Nicolaus Frændesen og hustru Tove. Datering: Ca. 1300. (Løffler, A2)

CILS 3: Gravsten for Jens Krag, biskop i Roskilde fra 1290-1300. Datering: 1300. (Løffler, A3)

CILS 4: Gravsten for Matheus Avesen Taa, væbner. Datering: 1387. (Løffler, A4)

CILS 13: Gravsten for Oluf, konge fra 1376-1387. Datering: Ca. 1525. (Løffler A13)

CILS 14: Gravsten for Absalon, Ærkebiskop fra 1177-1201. Datering: 1536/1537. (Løffler A13)

CILS 15: Gravsten for Henrik Kristiernsen (Tornekrands), Abbed fra 1508-1538. Datering 1538. (Løffler A15)

CILS 16: Gravsten for Niels Jespersen, abbed fra 1538-1556. Datering: 1556. (Løffler A16)

CILS 17: Gravsten for Oluf Lauridsen Karsemose, abbed fra 1556-1565. Datering 1565. (Løffler A17)

CILS 18: Gravsten for Knud Pedersen, læsemester. Datering: 1659. (Løffler A18)

CILS 19: Gravsten for Frederik og Hans Franck, elever i Sorø Skole. Datering: Ca. 1590. To ord på latin (NASCENDO MORIMUR), resten på dansk. (Løffler A19)

CILS 20: Gravsten for Hans Mikkelsen, forstander for Sorø Skole. Datering: 1601. (Løffler A20)

CILS 21: Gravsten for Anders Kristensen, forstander for Sorø Skole. Datering: 1606. (Løffler A 21)

CILS 22: Gravsten for Anne Hansdatter (Wolff). Datering 1625.  (Løffler A 22). Søndre Sideskib 22.

CILS 23: Gravsten for Jakob Wichmann Hasebard. Datering 1632. (Løffler A23). Nordre Sideskib 23.

CILS 24: Gravsten for Anne Madsdatter (Jacobæa). Datering: 1633. (Løffler A24). Nordre Sideskib 24.

CILS 25: Gravsten for Margrete Brasen. Datering: 1635. (Løffler A25). Nordre sideskib 25.

CILS 26: Gravsten for Johannes Meursius, professor i historie. Datering: 1639. (Løffler A26) Midtskibet 26.

CILS 27: Gravsten for Niels Mortensen Skelderup, professor i teologi, præst. Datering 1640. (Løffler A27) Nordre korsfløj 27.

CILS 28: Gravsten for Esaias Burser, apoteker. Datering: 1666. (Løffler A28). Nordre sideskib 28.

CILS 29: Gravsten for Katharina Tru… . Datering: 1675. (Løffler A29). Søndre korsfløj 29

CILS 30: Gravsten for Georg Kruck, professor i medicin og fysik, og hustru Christenza Maria Heinemark. Datering: 1696. (Løffler A30). Midtskibet 30

CILS 31: Gravsten for magister Niels Foss, præst for Sorø og annekser. Datering 1710. (Løffler A31). Midtskibet 31.

CILS 32: Gravsten for Niels Overberg, forstander for Sorø Skole, og hustru Catharina Keitan. Datering 1713. (Løffler A32). Midskibet 32.

CILS 33: Gravsten for Lorentz Abro, landstingshører. Datering: Første halvdel af 1700-tallet. (Løffler A33). Søndre korsarm 33

CILS 34: Gravsten for Johannes Bøckmann, hovmester. Datering: 1753. (Løffler A34). Nordre Arkaderække 34.

CILS 35: Gravsten for Mikkel Matthiasen Brixéng, ridefoged. Datering: 1754. (Løffler A35). Søndre sideskib 35

CILS 36: Gravsten for Thomas Blixsenskjold de Schøller, elev ved Sorø Akademi. Datering: 1770. (Løffler A39). Midtskibet 39.

CILS 37: Gravsten for kong Oluf. Datering: 1857. (Løffler A42)

 

Kenotafier og sarkofager:

CILS *38: Kenotafium for Kristoffer den Anden og dronning Eufemia. Datering: ca. 1350. (Løffler B1). Højkoret 43. Indskriften findes ikke mere, men er registreret af Morten Pedersen, Absalons Genealogi (1589): ”Stemmate dignos, corde benignos …” (her citeret efter Løffler (som citerer Morten Pedersen), side 29)

CILS [39]: Sarkofag for Valdemar IV, Atterdag. Løffler oplyser, at kongens skelet efter en undersøgelse i 1756 blev lagt ”i en med en Inskription forsynet Blykiste; denne indsattes i Sarkofagen, som derpaa blev tilmuret”. (Løffler, side 30). Løffler giver ikke øvrige oplysninger om inskriptionen – bortset fra fodnote med henvisning til: ”Notitser paa Søren Abildgaards i 1756 udførte Tegning af Sarkofagen. – Hoffmans Fund. VII, 549.” Inskriptionen er der altså (formentlig) – men kan ikke ses!

CILS 40: Obelisk i Reitzensteins gravkapel (Johannes Evangelistens kapel). Indskriften er på dansk, men nederst på obelisken læses: ”J. Bang, inven.” – som skal læses: ”J. Bang invenit” = ”J. Bang ’opfandt’, dvs. huggede, stenen”.

CILS 41: Sarkofag for Ludvig Holberg. Datering: 1780. (Løffler B4). Johannes Døbers kapel 49. Indskrift midt på sarkofagen, ”LVDOVICO HOLBERG …”, samt i højre side nederst: ”I. WIEDEWELT FEC.”

CILS 42: Gravskrift for Otto Thott, Statsminister, og hustru Birgitte Charlotte Kruse. Datering: 1785. (Løffler B5). Sct. Peters og Paulus’ kapel 50-51)

CILS 43: På fodstykke af statue i Thotts gravkapel: C. F. STANLAY INV.

 

Mindetavler og epitafier:

CILS 44: Mindetavle for Hans Stygge. Datering: 1593. (Løffler C2). Søndre arkaderække 52.

CILS 45: Epitafium for Johannes Meursius, professor i historie. Datering: 1639. (Løffler C3). Midtskibet 53.

CILS 46: Epitafium for Christian Friis. (Løffler C4). Christian Friis’ kapel 54

CILS 47: Epitafium for Bent og Niels Andersen. Datering: 1654. (Løffler C5). Nordre sideskib 55.

CILS 48: Mindetavle for Skjalm Hvide og Toke. Datering: 1774. (Løffler C9). Søndre korsfløj 59.

CILS 49: Mindetavle over de i koret begravede kongelige og fyrstelig personer. Datering: 1777. (Løffler C10). Højkoret 60

CILS 50: Mindetavle over Johannes Elias Schlegel, professor i historie og jura, og hustru. Datering 1784. (Løffler C12). Midtskibet 62.

 

Indskriftstavler på kister:

CILS 51: Indskrift på blyplade fra Absalons grav, nu i museet i søndre korsarm. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 80-81)

CILS 52: Indskrift på blyplade fra Skjalm Hvides kiste, nu på Nationalmuseet. 

CILS 53: På Just Høgs kiste i Benedikts og Bernhards kapel står en indskrift på dansk samt en bånd med ordene Memento mori, samt en plade med hebraisk indskrift (tetragrammaton).

CILS 54: Tavle på kiste for fru Anne Lunge i Benedikts og Bernhards kapel står en indskrift på dansk samt ”Pater | in tvas ma- | nvs animam | comendo | meam. | Luc. 23”

CILS 55: Tavle på kiste for fru Elisabeth Englisch i gravkælderen under Johannes Døberens kapel. Datering: 1686. Indskrift på dansk. Slutter med ordene: ”Moestus et fidelis posuit | Marcus Giøe Falcksen.”

CILS 56: Indskrift på barnekiste for Kristian Frederik Pingel. Datering ca. 1750. (Løffler D III 10).

CILS 57: Indskriftsplade fra nu tilintetgjort barnekiste for Henrik Ernst. (Løffler D IV 1). Gravkælderen under Benedikts og Bernhards kapel.

CILS 58: Kiste for Jørgen Rosenkrantz, Amtmand og hovmester for Sorø Akademi. Dansk indskrift med latinsk motto til slut: vive ut vivas.Datering: 1675. (Løffler D VI 5).

CILS 59: Kiste for fru Mette Rosenkrantz. Dansk indskrift med fire linjer latin til sidst. (Løffler D VIII 3). Ramel-Sehesteds kapel.

CILS 60: Indskriftsplade på Frederik Gyldenstierne Sehesteds kiste. Datering 1876. Dansk indskrift. Motto på fire latinske ord til sidst. (Løffler D VIII 14)

CILS 61: Indskriftsplade på Laurids Foss’ kiste. Datering: 1703. (Løffler D VIII 2)

CILS *62: Gravsten for Øgmund Povelsen, Biskop i Skálholt 1520-1540. Datering: ca. 1542. (Løffler Tillæg 2)

CILS *63: Gravsten for Eiler Hansen, docent i Matematik. Datering: 1567. (Løffler Tillæg 3)

CILS *64: Gravsten for Joakim Burser, læge, professor i naturvidenskab. Datering: 1639. (Løffler Tillæg 4)

CILS *65: Gravsten for Joakim Krakevitz, professor i teologi, præst. Datering: 1642 (Løffler Tillæg 5).


MALET EPIGRAFIK

Kalkmalerier:

CILS 66: Skjoldefrisen

CILS *67: Indskriften ”Altare S. Erasmi Sanctorum auxiliato(orum)” stod at læse ved 5. nordre arkadepille fra øst ifølge Monumenta Sorensia (ca. 1685), citeret i Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 60, noten.

CILS 68: Kalkmaleri i søndre sideskib. Korsgangsbillede med skriftbånd ved Jesus’ hoved: ”Filie Ierlm …” Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men…”.

CILS 69: Delvis skjult af Kristian Friis’ epitafium læses en indskrift:: CAPELLA. DIVE. MAR(ie).........S(anct)ORV(m). LEVITARVM. ”Den guddommelige Marias … og de hellige leviters kapel”. Datering: Første halvdel af 1500-tallet. (Løffler side 35, note **; Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 61)
 
CILS 70: Indskrift på nordmuren i midtskribets vestende. Ifølge indskriften restaurerede Henrik Tornekrands kirken i 1515. Indskriften fandtes indtil 1871 ifølge Danmarks Kirker, Sorø Amt I, s. 54. Kildehenvisning mangler.
 
CILS 71: Hyldestdigt til Valdemar IV, Atterdag. Datering: ca. 1570. Forfatter Christian Machabæus. Sydvestre korspilles nordre side. (Løffler C1)

 
Malet epigrafik på træ:
 
CILS 72: Krucifiks ca. 1247. Indgraveret ”INRI”.

CILS 73: Krucifiks af Claus Berg. På forsiden et ”INRI” og et ”xps vi(n)ci 1527” og på bagsiden et ”omnia in laudem dei 1527”.
 

CILS 74: Altertavlens indskrift på fodstykket. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 62)

CILS 75: Altertavlens indskrift på storgesimsen. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 62)

CILS *76: Katolsk altertavle, tegne at Søren Abildgaard (1756). (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 62 – billede med latinsk indskrift side 63)
 
CILS 77: Malet inskription på orglet.
 
 
INDGRAVEREDE INDSKRIFTER
 
Indridsede indskrifter i sten
 
CILS 78: Grafitti på Valdemar Atterdags sarkofag.
 
 
Indskrifter skåret i træ:
 
CILS 79: Relikvieskab. Ca. 1525-30. Reliefminuskelindskrift på øvre indre rammestykke. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 66)


CILS 80: Korstole. Navneskæringer og graffiti, den ældste fra 1664.
 
 
Indskrifter i metal:

CILS *81: Blyæske til relikviekapsler, tegnet af Søren Abildgaard (1756): ”Sancte crucis an(n)o d(omi)ni 1526 ix kal. Feb(ru)arij”. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 64)

CILS *82: Samme blyæske som ovenstående har en senere indskrift: ”Anno 1584 translato altri reposita”. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 64)

CILS 83: Alterkande. Datering: 1642. Versalindskrift. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 65 – fotografi side 64)

CILS 84: Oblatæske. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 65-66)

CILS 85: Kalk. Middelalderlig (?). (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 66)

CILS 86: Klokke. Af de to klokker har den ene latinsk indskrift, den anden en dansk.

CILS *87: Ældre klokke fra 1510, nævnes 1685 med latinsk indskrift. (Danmarks Kirker, Sorø Amt 1, side 78)

 

Akademiets Hovedbygning:

CILS 88: Facade. Øverst: ”ACADEMIA SORANA”. Over indgangspartiet: ”Instauravit Fredericus Sextus MDCCCXXVII”. Årstalsangivelsen var tidligere MDCCCXXVI (1826), men et ekstra ”I” blev tilføjet omkring 1991/92.

CILS 89: Over døren ud mod Stengangen ses Fugl Føniks med et ”Redivus luce nova”.

CILS 90: Tabula Sorana I. Første marmortavle med Klosterets, Skolens og Akademiernes historie. 
 
CILS 91: Tabula Sorana II. Anden marmortavle med Klosterets, Skolens og Akademiernes historie.
 
 
Bibliotheca Academiæ Soranæ
 
CILS 92: Indskrift på spand fra Fratergården.

 
Sorø by:

CILS 93: Storegade: Mogens Møller ”Klio” 1998. ”SOMNIUM EX QUO NON EXPERGISCOR” – ”Drømmen, jeg ikke vågner af”. Inskription på konisk søjle, som der står en bronze-statue af historiens muse, Klio, på.
 
 
Alterkande, Sorø
 
Sorø Klosterkirkes altervinkande fra 1642 med indskrift. Se Cils 83.
Detalje fra Absalons gravsten. Se Cils 14.