Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Litteratur

 
Danmarks Kirker. Sorø Amt 1. Udgivet af Nationalmuseet. København 1936.
 
Sorø: Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne. 2 bind. Skrevet af gamle Soranere, udgivet af Soransk Samfund. København 1923-31
 
Luja Balslev: Sorø Kirke. 3. udgave. Sorø Lokalhistoriske Selskab 1984
 
Thomas Bertelsen og Martin Wangsgaard Jürgensen (red.): hikuin 39. Sorø-Studier. Om kirkens og klosterets historie og brug. Forlaget Hikuin, Moesgaard 2012.

Anders Bæksted: Danske indskrifter. En indledning til studiet af dansk epigrafik. København 1968
 
 
Chr. Axel Jensen: Danske adelige Gravsten fra Sengotikens og Renaissancens Tid. Studier over Værksteder og Kunstnere. 3 Bind. København 1951-53.
 
Birgitte Bøggild Johannsen, Epigraphik im dänischen Inventar Danmarks Kirker: Paradigmen, Potentiale und Perspektiven. Mit einem Exkurs über das frühe neulateinische Epitaph in Dänemark. In: Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf: Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften des späten Mittelatlers und der frühen Neuzeit im historischen Kontext. Beiträge zur 11. Internationalen Fachtagung für Epigraphik vom 9. bis 12. Mai 2007 in Greifswald. Wiesbaden 2008. P 349-367.

Lars Kelstrup: Sorø Klosterkirke. Sorø Lokalhistoriske Selskab 2003
 
 
 
J.B. Løffler: Gravmonumenterne i Sorø Kirke. København 1888.
 
 
 
 
Erik Pontoppidan: Marmora Danica. København 1739 - fra books.google.dk. Artiklen om Sorø begynder på bogens side 144.
 
Svend Ranvig: Sorøkrøniken I-II. København 1986.
 
Ditlev Tamm, Christen Friis' kapel i Sorø Klosterkirke fortæller danmarkshistorie. Jul i Sorø 2016, side 28-33. Udgivet af "Jul i Sorø Anno 1953".
 
 
På cils.dk øses der af ovennævnte værker, særlig Løfflers "Gravmonumenterne i Sorø Kirke" og "Danmarks Kirker" - oftest uden kildeangivelse. Alle indskrifter er dog læst igen med henblik på formidlingen her - så vidt det har været muligt. Enkelte indskrifter (fx indskriftstavler på kister) er enten svært tilgængelige eller svært læselige i dag på grund af deres tilstand. Her må man stole på tidligere tiders formidlere.