Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Epitafium for Bent og Niels Andersen - CILS 47

I 1654 flygter to unge mænd, Bent og Niels Andersen, for pesten. De er sønner af skibsreder og borgmester i Frederiksstad i Norge, Anders Olufsen, og de studerer i København. De flygter til Sorø, hvor sygdommen imidlertid indhenter dem. De dør dagen efter hinanden, kun 20 og 17 år gamle. (Kilde: Lars Kelstrup: Sorø Klosterkirke).
Latinsk tekst på storgesimsen (dvs. øverst oppe)
 
BENED(ICTO):
ET
NICOL(AO):
ANDERSONIIS
FRIDERICHS-
STADIENSI
BUS
S(ACRUM).
 
Oversættelse:
VIET BENT 
OG
NIELS
ANDERSEN
FRA FREDERIKS-
STAD
 
Latinsk tekst over maleriet:

Incluta Mors! Frater Fratris dum
Funera Curat, Tam pulcris curis
Captus et ipsus obit.
 
Oversættelse:
Navnkundige død! Mens broderen ordner
sin broders begravelse, dør han selv
optaget af så prisværdig omsorg.
 
Teksten er et elegisk distikon og skanderes sådan:
 
Īnclŭtă mōrs! Frātēr frātrīs dūm fūnĕră cūrāt,
Tām pūlcrīs cūrīs cāptŭs ĕt īpsŭs ŏbīt.
 
 
Latinsk tekst under billedet til venstre:

NATVS XVI MAIJ 
M.DC. XXXIV.
DENATVS V. OCT
M. D C LIV.
 
Oversættelse:
FØDT 16. MAJ
1634
DØD 5. OKTOBER
1654
 
Latinsk tekst under billedet til højre:

NATVS IX IVL.
M. DC. XXXVII.
DENATVS IV OCT.
M. DC. LIV.
 
Oversættelse:
FØDT 9. JULI
1637
DØD 4. OKTOBER
1654
 
Latinsk tekst forneden (fodstykket):

Terra parens schola Mens, Stūdium
Qvadra fama favorqūe
Forma et Temperies una fuere duum
Vna Valetūdo Mors Bustum Tempus
                                 hūmandi
Vna resūrgendi restat utriq(ue) dies
 
Oversættelse:
Moder jord, skole, sind, studium,
Hvilken ringe berømmelse og gunst:
De to var hinanden lig i udseende og af sind.
Ét og samme helbred, død, gravplads og tidspunkt for begravelse.
Én opstandelsesdag venter dem begge.
 
Også denne tekst er skrevet i elegiske distika og skanderes sådan:
 
Tērră părēns, schŏlă, mēns, stŭdĭūm, quădră fāmă făvōrquĕ
Fōrm(a) ēt tēmpĕrĭēs ūnă fŭērĕ dŭūm
Ūnă vălētūdō mōrs būstūm tēmpŭs hŭmāndī
Ūnă rĕsūrgēndī rēstăt ŭtrīquĕ dĭēs.