Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Gravkældrene i koret

I 1651 styrtede korhvælvet ned. Det nødvendiggjorde en større ombygning, og ved den lejlighed indrettede man to nye gravkældre ved siden af Absalons grav. Gravkælderen mod nord blev hvilested for rigsråd Mogens Høg, hvis overdådige epitafium ses på nordvæggen i koret, og hans familie. Gravkælderen mod syd blev hvilested for Jørgen Rosenkrantz, den sidste hofmester ved Chr. IV's akademi. Resterne af hans epitafium ses i nordre korsarm. Jørgen Rosenkrantz forsøgte at genrejse akademiet efter svenskekrigene. Det mislykkedes. Epitafiet, som selvfølgelig skulle have siddet i koret over hans grav i gravkælderen, blev beslaglagt som pant for hans gæld til kirke- og fattigkassen.
Kirken har haft gode indtægter fra begravelser i kirken - også efter reformationen.
(Kilde: Lars Kelstrup: Sorø Klosterkirke).
Jørgen Rosenkrantz' gravkælder - den nordlige side.
 
 
 
 
 
Jørgen Rosenkrantz' gravkælder - den sydlige side.
 
 
 
 
Mogens Høgs gravkælder.