Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Gravsten for Hemming Jakobsen, abbed fra 1464-1467 - CILS 9

CILS 9
 
Latinsk tekst:
An(n)o d(omi)ni · mcdlxvii
q(ua)rto · n(ona)s · marci : sepult(us) · e(st) · hic : vene(ra)bil(is) : p(at)e(r)
d(omi)n(u)s : he(m)mi(n)g(us) : xlv(us) : ab
b(a)s · sore · q(ui) · p(re)fuit · ii · a(n)nis : c(uius) : a(n)i(m)a : deo : vivat :

Oversættelse:
I det Herrens år 1467
den 4. marts blev den ærværdige fader
hr. Hemming, 45. abbed
i Sorø, begravet her. Han var forstander i to år. Må hans sjæl leve for Gud.

Gravsten for Hemming Jakobsen, Abbed fra 1464-1467. Datering 1467. (Løffler A9)
Stenen er blålig, if. Danmarks Kirker antagelig skånsk, kalksten. 156 X 93 cm.
Abbeden er afbildet i relief i fuld figur med bispestav i højre hånd og en bog i venstre. Han er flankeret af to søjler, der bærer en bue med stiliserede blade. Langs hans ben snor sig stiliserede planter. I hjørnerne er der ottebladede rosetter. Randskriften er skrevet med senmiddelalderlige gotiske minuskler.

Note: Udtrykket ”quarto nonas Marci” bruges også i The Chronicle of Gladstonebury Abbey, side 222, og er den 4. marts (fjerdedagen før nonae i marts). I Danmarks Kirker står fejlagtigt 6. marts.