Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Gravsten for Jonas - CILS *1

CILS *1: Gravsten for Jonas, tjener og pilgrim. Datering ca. 1300.

Transskription:

+ ABBATI : GRATUS

FAMUL(US) : IACET : HIC : TUMALAT(US) : IONAS : ABLATUS : NOBIS : S(AN)C(T)IS
 
SOCIAT(US) : IR(USA)L(E)M : REPETIT :
 
BIS : TER :  ROMAM : REVISIT : ET : SEMEL : AD : S(AN)C(TU)M : TR(AN)SIIT : HIC : IACOBU(M)

Oversættelse:

Taknemmelig mod abbeden ligger her pilgrimmen Jonas begravet. Han er taget fra os og er forenet med helgenerne. To gange drog han til Jerusalem, tre gange besøgte han Rom og én gang rejste han ned til Sct. Jakob (Santiago de Compostela).

 
Noter: TUMALAT(US) er skrivefejl for TUMULAT(US)

 
(Løffler Tillæg 1). Placering (tidligere): Søndre korsfløj – findes ikke mere. Men heldigvis har vi Søren Abildgaards tegning som kilde!
 
I højre hånd holder han pilgrimsstaven, i venstre palmegrenem, som er symbol på pilgrimsrejsen til Jerusalem, og foran sig i bæltet har han en taske med en muslingeskal. Det sidste er tegn på, at han har været i Santiago de Compostela.
 
 
Læs evt. mere om middelalderens pilgrimsvandringer her. 
 
Søren Abildgaards tegning fra 1756 af pilgrim Jonas' gravsten.
Øverst har Abildgaard skrevet:
 
Jonas frater Monasterii Sorensis
itineribus suis sacris notus
 
Oversættelse:
Broder Jonas fra Sorø Kloster
kendt for sine hellige rejser