Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Gravsten for Niels Jespersen, abbed fra 1538-1556 - CILS 16

Latinsk tekst:
 
An(n)o • d(omi)ni • 1556 • 30
die • Junij • sep(u)lt(us) • est • hic • uenerabil(is) • pater • d(omi)n(u)s •
nicola(us) • Jasperi • q(ua)-
dragesim(us) • octav(us) • abbas • sore • q(ui) • prefuit• 18 • an(n)is •

 
Oversættelse:
 
I det Herrens år 1556, den 30.
juni, blev her begravet den ærværdige fader, hr.
Niels Jespersen
48. abbed i Sorø, som han ledede i 18. år
 
Note til teksten
I stedet for nicola(us) er der fejlagtigt hugget nieola(us)
Beskrivelsen af monumentet:
Stenen er af gullandsk kalksten og måler 180 X 104 cm. Stenen domineres af abbeden, der er udhugget i fuld figur. Han har stav i højre hånd og en bog i venstre. Et par blade fylder det tomme rum ved hans skuldre. Hele vejen rundt om abbeden løber en randskrift med sengotiske minuskler. I hjørnerne er rosetter.
Niels Jespersen er Sorø Klosters første protestantiske abbed (hvis man da ikke vil regne den foregående abbed Henrik Tornekrands for protestantisk i sine sidste leveår!). Han og hans efterfølgere i embedet er portrætterede efter den nye tids ideal: Martin Luther – en korpulent herre med baret på hovedet i stedet for den biskoppelige mitra.