Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Gravsten for Niels Klementsen, Abbed fra 1392-1444 - CILS 6

CILS 6

Latinsk tekst:
Anno : d(omi)ni · m · cd · xliiij :
in · crastino : nat(i) : b(ea)ti : ioh(ann)is · baptiste · sepult(us) : est : hic : uenerabil(is)
p(ate)r · [d(omi)n(u)s] : nicola(us) : cleme(n)t(sen) : xl[ii]
[a]bb(a)s : sore : q(ui) : p(re)fuit : lii : an(n)is : et : p(ro)fuit : in mult(is) : cui(us) : a(n)i(m)a : deo : viuat : a(men)

Oversættelse:
I det Herrens år 1444 dagen efter sankt Johannes Døberens fødselsdag blev den ædle fader, hr. Niels Klementsen, den 42. abbed i Sorø, begravet her. Han var forstander i 52 år og gavnede i mange henseender. Må hans sjæl leve for Gud. Amen.

Note:
Sankt Johannes Døberens fødselsdag er sankthansdag, den 24. juni.