Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Gravsten for ukendt adelsmand - CILS 10

CILS 10
 
Latinsk tekst:
ǀ…..[se]pultus . ǀ e(st). h(ic) . nob[ilis]….. ǀ ….. ǀ …….. ǀ .

Oversættelse:
ǀ….. [be]gravet er her adels[manden] ….. ǀ ….. ǀ …….. ǀ .

Beskrivelse:
Kun et brudstykke af stenen er bevaret. Firbladet roset er bevaret i det ene hjørne; de andre hjørner har formentlig været udsmykket på samme måde. De enkelte ord adskilles af mindre rosetter.
Nuværende placering: Søndre sideskib, fastgjort til vestre væg.
Gravsten for ukendt adelsmand. Datering: Ca. 1470.
(Løffler A10)