Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Gravsten for ukendte - CILS 11

Otte fragmenter af samme gravsten. I de fire hjørner har der været evangelistsymboler (fragmenter af de tre er bevarede). Randskriften løber hele vejen rundt og er forsynet med dekorativt bladbånd både over og under randskriften. På stenens midtflade (altså inden for randskriften) har der været udhugget et bånd med indskrift. To fragmenter af denne indskrift er bevaret. Her ses også antydning af hjelmfiguren (?) fra et våbenskjold (?).
Skriften er sengotiske minuskler.

Randskriften lyder:
Hic • iacet•n[obilis vir…]

[…]l[…]

[m]ate(r)•sua boti[lda]

an(n)o•d[(omi)ni•[m]cdxxx[…]

[requie]scant [in] pace

Oversættelse:

Her ligger a[delsmanden]hans mor, Bodil

i det H[errens] år 148x…

må de [hv]ile [i] fred

Fra stenens midtflade er der bevaret to fragmenter af et bånd med indskrift:
[pre]cariū•pro•eis•quolib(et)

[ka]lendas•ap[rilis]

Oversættelse:
[et bede]sted for dem begge

[…] marts


Noter:
Oversættelsen er usikker. Quolibet (quilibet) bruges i middelalderen i betydningen ”begge”, hvor man på klassisk latin ville bruge uterque, se Lexicon Mediae Latinitatis Danicae, quilibet 2.

Datoangivelsen … [ka]lendas•ap[rilis] kan være en hvilken som helst dato fra den 16.-31. marts, alt efter hvad der har stået foran.