Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Om musikken

Musikken er udvalgt på baggrund af latinske tekster eller tilknytning til den gregorianske sang.
 
De 2 orgelkoraler af hhv. Buxtehude og Bach er begge koraler med udspring fra gregorianske hymner. Komm, Gott Schöpfer heiliger Geist er baseret på Veni Creator Spriritus og Komm, heiliger Geist, Herre Gott er baseret på Veni Sancte Spiritus reple tuorum corda fidelium.
 
Der er 2 originale greogianske hymner samt messeleddet Kyrie fra søndagsmessen, som synges efter den gregorianske tradition med enstemmig sang.
 
Veni Creator Spiritus hører til pinsen og beskriver helligåndens komme. Sedit Angelus hører til påsken og beskriver opstandelsen; kvinderne ved graven, der møder den opstandne Herre.
 
Derudover er valgt endnu en Kyrie, som korsats af Bo Grønbech. Denne er valgt, fordi dens melodiske materiale minder om – måske inspireret af- gregoriansk tonesprog, men i en mere nutidig skikkelse og med flerstemmighed og imitation.
 
Ola Geilos motet over den latiske hymnetekst Ubi Caritas. Teksten hører til Skærtorsdag og den sidste nadver. Geilos melodi er ikke knyttet til den originale gregorianske hymne, men er, som Bo Grønbechs Kyrie, alligevel knyttet tæt til det gregorianske tonesprog.
 
Orgelmessen Gloria af Francois Couperin er baseret på messeleddet Gloria og hver sats har en strofe af den gregorianske hymne, som bearbejdes i forskellige traditionelle variationer i fransk barokstil.