Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Relikvieskab - CILS 79

Sorø Klosterkirke er selvfølgelig bygget til det cistercienserkloster, som ikke er der mere. Med til kloster og katolicisme hører relikvier. Ordet "relikvie" betyder egentlig "rest" eller "efterladenskab", og det betegner noget fra en hellig person eller ting, fx en knogle, tøj, splint eller lignende, som man mente indeholdt en hellig kraft.
 
Sorø Klosterkirke har et relikvieskab. Det er tomt nu. Men når man åbner det, kan man se et flot træskærerarbejde med indskrift på det øverste af rammen. [Skabet er normalt lukket og låst - men se billederne her!]
 
Latinsk indskrift:
Victor : ab : invictis : sociis : S albinaq(u)e virgo Claudimur : hoc : loculo : solvite : vota deo
 
Transskription:
Victor ab invictis sociis Salbinaque virgo
Claudimur hoc loculo. Solvite vota Deo.
 
Oversættelse:
Vi, Victor fra de ubesejrede (martyr)fæller og jomfruen Salbina
er indesluttede i dette lille skab. Indfri jeres løfter til Gud!
 
Noter:
Det er uvist, hvem Victor og Salbina er! Hvis nogen finder ud af det, må I gerne skrive til cils.dk. Navnet er blevet tolket som en fejlskrivning for Sabbina (Danmarks Kirker, Sorø Amt I, side 66, noten) eller som S Albina = sancta Albina = den hellige Albina (Sorø I, side 239).
Men det står fast, at teksten er skrevet i rytmisk sprog. Det er det såkaldte "elegiske distikon", der er blevet brugt, dvs. én linje heksameter og én linje pentameter.
Skrifttypen er sengotiske minuskler med ornamenterede initialbogstaver (dvs. "stort" ornamenteret V, S og C). Skabet er fra omkring 1525-30, altså fra Henrik Rosenkrantz' tid.