Corpus Inscriptionum Latinarum Soræ

Sponsorer og samarbejdspartnere

Kvalitet koster tid og penge.
 
Stiftelsen Sorø Akademi støtter projektet økonomisk.
 
Projektet kan evt. senere udvides til at omfatte hele Danmark, gerne med flere forfattere.
 
 
 
Fotografer:
 
En særlig tak til fotograferne:
 
Bent Christensen
Rolf H. Christensen 
Steen Jensen
Uffe Sveegaard
Frode Topsøe 
 
 
Tak for hjælp med mangt og meget til:
Lone Busch Jørgensen, kirketjener, Sorø Klosterkirke
Hanne Wagner, sekretær Stiftelsen Sorø Akademi
 
Tak for hjælp til oversættelserne:
Professor, dr.jur. Ditlev Tamm
 
 
Sponsorer
Stiftelsen Sorø Akademi betaler driftudgifter ved cils.dk
 
 
Samarbejdspartnere
Jeg samarbejder med Trap Danmark med henblik på at lade cils.dk fungere som en skabelon for en registrering og formidling af alle latinske indskrifter i Danmark.